Önemli Duyuru

Bakanlığımız tarafından bordrolarınıza ulaşmak için geliştirilmiş herhangi bir mobil (Android, IOS, vb) uygulaması yoktur.
Bakanlığımızın e-bordro hizmeti sadece
1. ?http://ebordro.muhasebat.gov.tr? web adresi üzerinden ve
2. e-devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr kurumsal web adresi üzerinden sunulmaktadır. Belirtilen adresler dışında farklı site ve uygulamalardan kimlik bilgilerinizi girerek maaş bordronuzu almanız durumunda;
kişisel bilgileriniz ve bordro bilgileriniz dahil her türlü kişisel bilginizin güvenliğini sağlamak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
Belirtilen adresler dışında e bordro ile ilgili işlem yapıldığında meydana gelebilecek kişisel verilerinizin çalınması ile ilgili durumlardan kanuni olarak kurumumuz sorumlu değildir.
Ayrıca,
Eylül ayından itibaren e-bordro hizmeti sadece www.turkiye.gov.tr kurumsal web adresi üzerinden verilecektir.

Duyurulur.

Giriş Formu
T.C. Kimlik No :
Memuriyet Sicil No :
Emekli Sicil No :
Yıl :
Ay :
İstihdam Tipi :


AÇIKLAMA :
- Bordro alımı; say2000i de maaş hesaplaması yapılan genel bütçeli kamu idarelerinde çalışan memurlara açılmıştır.
- Memurların, ilk aşama uygulamasında son iki aya ait maaş bordroları Excel formatında ekrana gelecektir.
- Ekrana gelen Bordroda; memurun unvanı, hizmet sınıfı, kadro bilgileri vb. özlük bilgilerinde hata söz konusu ise düzeltilmesi için öncelikle Tahakkuk Birimi (Daire mutemedi ) aracılığı ile muhasebe birimlerine (Malmüdürlüğü veya Muhasebe Müdürlüğü) başvurulmalıdır.
- Ekrana gelen bordrolar bilgilendirme amaçlıdır.
- e-bordro alımı ile ilgili sorunlar maasuygulama@muhasebat.gov.tr elektronik adresine bildirilmelidir.
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı